สมัครงานออนไลน์

 เอเชียซอฟท์ เป็นบริษัท อันดับ 1 ในไทย ที่ทำธุรกิจให้บริการด้าน Online โดยที่บริการหลักของเราคือเกมออนไลน์ นอกจากนี้เรามีบริการด้านอื่นๆ อีกมากมายในโลก Online ซึ่งตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศทุกวัยในโลกยุคไอที เรากำลังขยายทีมงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท 

     หากคุณเป็นผู้ที่มีความสนใจในงานออนไลน์แนวใหม่ ที่ท้าทายความสามารถ หากคุณสนุกที่จะคิดนอกกรอบ และพร้อมสร้างเทรนด์ใหม่ๆ ให้กับโลกออนไลน์ไปกับเรา ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราที่นี่

     โดยผู้สนใจ สามารถนำเอกสารการสมัครงานมายื่นพร้อมสัมภาษณ์ทันที่ ที่ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 หรือสามารถส่ง Resume มาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนที่

 E-mail : @support.asiasoft.co.th">jobday@asiasoft.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.asiasoft.co.th/jobday2012/


สวัสดิการ

      เราตระหนักดีว่า ทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ามากที่สุดของบริษัทคือ "พนักงาน" ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ เราจึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานของเราให้ดีที่สุด เสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความสุขกับการทำงานและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เราจึงจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้

เงินเดือนและค่าตอบแทน 

การดูแลสุขภาพอนามัย

  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าผ่าตัด
  • ค่าห้องพยาบาล
  • ค่าห้องพักรักษาตัวและค่าอาหาร
  • ค่าการดูแลของแพทย์
  • สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
  • การตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน เป็นต้น


การประกันชีวิต-อุบัติเหตุ 


การให้เงินช่วยเหลือพนักงาน

     การให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงานให้บริษัท, เงินช่วยเหลืองานศพ, เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ


กองทุนเงินทดแทน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

การประกันสังคม

กิจกรรมสันทนาการ

การพัฒนาฝึกอบรมทักษะ ความสามารถ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.asiasoft.co.th/jobday2012/


 

Comment

Comment:

Tweet